Gränsöverskridande kommunikation

För Quadracom handlar allt om kommunikation - mellan medborgare, företag, föreningar och organisationer. Kommunikation som överskrider fysiska gränser, kommunikation som skapar möjligheter och nöje oavsett tid och rum.

Kommunikation som leder till mer utveckling och en mindre, kanske bättre, värld. Kommunikation är Quadracoms självaste DNA. 

Quadracom Networks är B2B, en av Sveriges snabbast växande kommunikationsoperatörer med ett eget nationellt nät och stark lokal närvaro.

Zitius är också B2B och en bredbandsdistributör som erbjuder öppna helhetslösningar för stadsnät, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggherrar och villaägare.

Riksnet är B2C, erbjuder kunder trippeltjänster i öppna stads- och fastighetsnät. Är aktiva över hela Sverige och utvecklar nya, smarta tjänster för kunderna.

Här hittar du oss

Vårt nät når platser dit få andra når och alla våra företag är starka lokalt. Och alla kunder - oavsett om det är stora företag eller enskilda personer - är centrala för oss.

Pressmeddelande 2013-12-18

TeliaSonera förvärvar bolagsgrupp inom öppna fibernät

Genom köpet av kommunikationsoperatören Zitius fortsätter TeliaSonera sin satsning på fiberaffären. Förvärvet omfattar också Quadracom Networks och tjänsteleverantören Riksnet och verksamheterna kommer att ingå i TeliaSoneras svenska enhet Fiber Business. Den totala köpeskillingen uppgår till 473 MSEK på skuldfri basis.

Pressmeddelande 2013-08-16

Tomelilla kommun väljer Quadracom som kommunikationsoperatör i sitt fibernät för landsbygden

Quadracom har tecknat avtal med Tomelilla kommun om rollen som
kommunikationsoperatör i sitt blivande fibernät på stödberättigad landsbygd i Tomelilla kommun. De boende kommer att få tillgång till ett stort utbud av tjänster via bredbandet.

Pressmeddelande 2013-04-05

Nytt samarbete ger ökad valfrihet, större utbud av tjänster och högre bredbandshastigheter i Alingsås Energis stadsnät

Alingsås Energi har skrivit ett långsiktigt samarbetsavtal med Zitius som ny kommunikationsoperatör i stadsnätet. Samarbetet innebär att samtliga hushåll och företag som är anslutna till Alingsås Energis fibernät kommer att få tillgång till ett stort utbud av tjänster via bredbandet.

Pressmeddelande 2013-03-27

Älmhults Kommun väljer Zitius som kommunikationsoperatör i sitt fibernät

Zitius har tecknat avtal med Älmhults Kommun om rollen som kommunikationsoperatör i det fibernät som håller på att byggas ut i kommunen. De boende i regionen kommer att få tillgång till ett stort utbud av tjänster via bredbandet.

Pressmeddelande 2013-02-14

Zitius ny kommunikationsoperatör för Svenska Bostäder och Familjebostäder

Svenska Bostäder och Familjebostäder har tecknat avtal med Zitius som kommunikationsoperatör för sina fibernät. Upphandlingen är en av de hittills största i Sverige av sitt slag och avser ett öppet nät med potential att nå omkring 50 000 hyresgäster.

Pressmeddelande 2013-01-29

Motala väljer Quadracom som kommunikationsoperatör i sitt fibernät

Quadracom har tecknat avtal med Motala kommun om rollen som kommunikationsoperatör i sitt fibernät i Motala. De boende i kommunen kommer få tillgång till marknadens största urval av tjänster via bredbandet till riktigt bra priser!

Pressmeddelande 2013-01-16

Supersnabbt bredband och mer än 240 TV-kanaler erbjuds hyresgästerna hos Eslövs Bostads AB

I och med det nytecknade kommunikationsoperatörsavtalet mellan ebo och Zitius kommer marknadens kraftfullaste och bredaste tjänsteutbud för TV, bredband och telefoni att rullas ut, allt över den öppna plattformen.

Pressmeddelande 2012-12-20

Kilvision väljer Zitius som kommunikationsoperatör i sitt fibernät

Zitius har tecknat avtal med Kilvision AB om rollen som kommunikationsoperatör i sitt fibernät i Kil. De boende i regionen kommer få tillgång till marknadens största urval av tjänster via bredbandet till riktigt bra priser!

Pressmeddelande 2012-11-15

Norrköpings Kommun väljer Zitius som kommunikationsoperatör i sitt fibernät

Zitius har skrivit avtal med Norrköpings Kommun om rollen som kommunikationsoperatör i sitt fibernät i och kring Norrköping. De boende i regionen får nu tillgång till marknadens största urval av tjänster via bredbandet, och till riktigt bra priser!

Pressmeddelande 2012-07-30

Quadracoms dotterbolag Zitius blir en del av MTG

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att den har tecknat ett avtal om att förvärva 80% av Zitius Service Delivery AB (Zitius) från Quadracom AB för ett icke tillkännagivet kontantbelopp. Avtalet inkluderar även ett förvärv av de resterande 20% av Zitius 2016. Zitius är Sveriges ledande oberoende operatör i Open Access-nätverk, med cirka 150.000 hushåll i bredbandsnätverk via fiber. Över en tredjedel av dessa hushåll köper idag minst en tjänst via Zitius nätverk.

Pressmeddelande 2012-07-04

Quadracom satsar och växer stort i Uddevalla

Tillsammans med Uddevalla Energi kommer Quadracom, som extern kommunikationsoperatör, leverera bredbandstjänster till Uddevallahems mer än 4300 lägenheter. Därmed stärks utbudet ytterligare för Uddevallahems hyresgäster.